غذا های اسلامی

شیر و گوشت غذای ضعف و طول عمر!

در عصر امروزی هر سیلقه و سبکی از پزشکی و غیر پزشکی از طرف خود به یک نحو تغذیه ما را دوچار دست خوش و نوسان کرده است.

در این میان سبکی از تغذیه در طب اسلامی وجود دارد که در عین کارآمدی و بی نظیری از مظلومیت شدیدی رنج می برد. (بیشتر…)