حرف های شما

طب اسلامی و حرف های شما

بسم الله الرحمن الرحیم

در این قسمت از سایت نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود درباره طب اسلامی را برای ما ارسال کنید.

همچنین اگر تجربه خاصی از درمان توسط استاد تبریزیان و شاگردان ایشان یا سایت ما دارید، برای استفاده دیگران در این قسمت قرار دهید.

نظرات سازنده شما چراغ راه ما خواهد بود.

برای پیگیری های بعدی، هنگام گزارش  درمان شماره تماس خود را  در قسمت ارسال مطلب بنویسید. نشر  داده نخواهد شد.