معرفی دارو های اسلامی

معرفی داروهای اسلامی

یکی از نقاط قوت بسیار بارز و شاخص طب اسلامی داروهای بسیار خوب و تاثیر گذار این طب می باشد.

تاثیر داروهای اسلامی به قدری سریع می باشد که گاهی به سان معجزه می ماند از جمله تاثیر های لحظه ای می توان روغن بنفشه، مرکب ۲ ، ترکیبات جامع امام رضا علیه السلام و… را نام برد.

(بیشتر…)