رویکردهای اصلی در طب اسلامی

چرا دارو نه؟!

در مطلب قبل، رویکرد اصلی در طب اسلامی، بیان شد که روش ائمه هدی علیهم السلام بیش از همه موارد، تاکید روی پیش گیری است. و بیان شد که اهتمام ایشان به قدری بوده که بالغ بر ۱۱ هزار روایت در مسائل بهداشت، تغذیه و درمان بیان فرموده اند.

(بیشتر…)