فیلم – تایید ترک ناهار توسط پزشکی امروزی، همراه با تحلیل

ترک ناهار که یکی از نکات مهم و کلیدی در طب اسلامی می باشد در این ویدئو تایید شده است. یکی از نکات بارزی که ترک ناهار دارد و در این ویدئو تاکید شده است طول عمر همراه سلامتی است.

(بیشتر…)