دیدگاه متفاوت طب اسلامی درباره چاقی و لاغری – چاق شدن