درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

این سایت با استفاده از نظرات طب اسلامی سامان یافته و قدمی در جهت ترویج فرهنگ تغذیه و درمان در طب اسلامی می باشد. تمام تلاش ما معرفی درست و منطقی رهنمود های اهل بیت عصمت و طهارت و نهادینه کردن فرهنگ سلامت در جامعه اسلامی است.